Pod koniec września w Firmie Szkoleniowo – Usługowej Spawalnictwo – Instalatorstwo Mieczysław Czajkowski w Smolnikach zorganizowane zostało szkolenie z zakresu badań nieniszczących – badania wizualne VT1 + VT2 prowadzone przez TUV Rheinland –TUV Akademia Polska.  Czytaj więcej...

Pod koniec września w Firmie Szkoleniowo – Usługowej Spawalnictwo – Instalatorstwo Mieczysław Czajkowski w Smolnikach zorganizowane zostało szkolenie z zakresu badań nieniszczących – badania wizualne VT1 + VT2 prowadzone przez TUV Rheinland –TUV Akademia Polska. 

Celem kursu było zapoznanie uczestników ze szczegółowymi przepisami i zagad- nieniami praktycznymi dotyczących badań wizualnych zgodnych z wymaganiami Normy PN - EN 473. 

Każda osoba dokonująca kontroli spoin powinna posiadać wymagane kwalifikacje kon trolera, czyli certyfikat kompetencji. 

Obecnie firma kontynuuje projekt pod nazwą „Nowoczesna szkoła” z działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego w ramach Priorytetu 9 Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.  

Celem tego projektu jest umożliwienie młodym ludziom zdobycia nowych kwalifikacji, żeby zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy - mówi Adam Czajkowski, dyrektor z firmy Czajkowski. — Grupę docelową stanowią uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie. Uczestniczą oni w szkoleniach zawodowych m.in.: operatorów koparko-ładowarki, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, narzędzi udarowych ręcznych, montażystów rusztowań, kierowców wózków jezdniowych, spawania, jak również w szkoleniach informatycznych i obsługi kas fiskalnych. 

Ciekawostką jest, że w szkoleniach stricte zawodowych chętnie udział biorą również Panie. Projekt obejmuje również zajęcia pozalekcyjne z zakresu rysunku technicznego i aktywizacji zawodowej. Podziękowania od dyrekcji Firma Czajkowskich otrzymała od dyrekcji Zespołu Szkół, Elżbiety Gościńskiej, podziękowania za stworzenie młodzieży możliwościpraktycznego kształcenia. 

Oto jego treść: „Dziękujemy za stworzenie młodzieży Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie możli wości zdobywania dodatkowych uprawnień oraz poznania nowych technologii i rozwiązań w ramach projektów „Nowoczesna szkoła“ oraz „Praktyki w naszej szkole“. Przed młodzieżą stoi trudne zadanie zdobywania wiedzy, nowych umiejętności, znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Pamiętając, że to „praktyka jest nauczycielem wszystkich“, dziękujemy za wsparcie, życzliwość i zainteresowanie losem młodzieży.

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Uzywamy informacji zapisanych za pomoca cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych.
Przegladarka internetowa umożliwia Ci zmiane ustawien dotyczacych cookies.

Początek strony